26/03/2020 “ Mutetus Frorius “Pandemia

di Raffaele Lussu

PDF “ Mutetus Frorius “


"Mutetus Frorius"
Pandemia

1
Cun s’urtima pandemia
heus toccau su fundu
de su pranu a sa serra.
            Rima
Sa genti a cullu in terra
est, in totu su mundu
si ddu cantu in poesia.
2
Non bastant is dottoris
e nimancu infermieris
po firmai, sa maladia.
             Rima
Tanti biu in mesu a sa bia
mancai tui no ddu neris
ita ses, circhendi doloris.
3
Si bòlis beni a tui
setzidì in domu tua
e risparmia sa saludi.
            Rima
Chi ses bellu de virtùdi
non portas sa peddi crua
e stai attentu, po no arrui.
4
Candu totu at’essi passau
s’hant contai is mortus
e longa at’essi sa lista.
              Rima
Si cras tòrraus in pista
a dònnia anima cunfortus
a chini in celu, est trapassau.
5
Su virus s’at firmau
sa pressi chi tenemus
e a totus at postu frenu.
               Rima
Cras speru di essi serenu
In mari cun barca a remus
de no essi, prus arrimau.
6
Asuba de su nuraxi
si pongu una bandera
arringràziendi a Deus.
             Rima
Cun forti boxi nareus
amori, saludi sincera
a totu su mundu in paxi.

Raffaele Lussu
Sinnai 17/3/2020