08/04/2020 “ Su contu de Franciscu: cun sa conca in mesu a is barandillias “

di Ninetta Serreli

06/04/2020  "Munserrau"

di Giuseppe Soru

27/03/2020 "Su gattu stinghirizzu"

di Raffaele Lussu

06/04/2020 "Conch'e moru"

di Pinuccio Soru

27/03/2020“ Su contu de sa pudda beccia e is Marocchinus “  

di Ninetta Serreli

28/03/2020 "Po unu coru donau"

di Raffaele Lussu

26/03/2020 "Torneranno"

di Raffaele Lussu